Probleemstelling: Wat is uw informatiebehoefte?

Samen met U vertalen we uw informatiebehoefte in een marktonderzoek op maat, met invulling van de gepaste onderzoekstechniek en bepaling van doelstelling, doelgroep, steekproef, gewenst resultaat, verwerking, duur en kostprijs van het onderzoek.

Onderzoek op maat of multi-client?

Bij een beperkte informatiebehoefte kunnen we de vragen groeperen met andere bedrijven in een multi-client formule. Dit kan ook op ons initiatief (zie rechterkeuzemenu).  Via de multi-clients worden bvb. de merk- of productbekendheid getest, het gebruik van specifieke producten in specifieke doelgroepen of een prospectie in een welbepaalde sector. De multi-client kan ook dienen ter oriëntatie en aflijning van een onderzoek op maat.

Pre-test: Brengt dit onderzoek een antwoord op uw informatiebehoefte?

Via een pre-test wordt elk onderzoek geoptimaliseerd voor de start van het onderzoek. De pre-test laat vooral toe de vragenlijst nog beter te richten op het te bekomen resultaat en hieruit zal ook blijken of de doelgroep goed werd ingeschat.


Uitvoering: Hoe gebeurt de informatie verzameling?

In overleg met u bepalen wij de meest geschikte analysetechniek voor
uw onderzoek. Dit kan via telefoon, on-line  of ‘in the field’ , via persoonlijke interviews of een combinatie van bovenstaande technieken.

Rapportering: In welke vorm brengen wij u de resultaten?

Meestal gebeurt de verwerking van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens via de gangbare statistische analyses en grafische interpretaties.  De resultaten worden U in een schriftelijk eindrapport via e-mail geleverd, met conclusies en aanbevelingen.

Presentatie

Een aantal bedrijven vraagt bewust naar onze aanbevelingen, die wij dan meestal via een presentatie op het bedrijf uiteenzetten. Vaak brengt dit overleg immers een extra dimensie die niet op papier kan meegegeven worden. Onze projectmanagers geven hierbij hun bijkomende indrukken weer van het onderzoek, gekoppeld aan suggesties en aanbevelingen.