Multi client-onderzoeken in facility-management

Een multi-client onderzoek is een telefonisch onderzoek voor meerdere bedrijven tegelijk. Hierdoor kan U voor een lager bedrag de voor u de gewenste markt- of prospectie-informatie inwinnen. U kunt zelf een aantal vragen formuleren om te stellen aan de doelgroep. 

Agora Marketing voert periodisch onderzoeken bij facility managers.

Meer info hieronder mbt op de ingeplande onderzoeken:

Periode

 Type onderzoek

Maart 2019

Onderzoek Retail & Banking

Mei 2019

Prospectieonderzoek Top-1000 bedrijven

Wat krijgt u aangeleverd?

 • De adresgegevens van de ondervraagde bedrijven
 • Contactgegevens van technische-, productie- of onderhoudsverantwoordelijke of andere beslissingsnemers
  • Naam
  • Functie
  • Persoonlijk e-mailadres (indien verkregen) met GDPR opt-in
 • Antwoorden op de door u opgestelde vragen
 • Algemene informatie (dit kan verschillend zijn van onderzoek tot onderzoek)
  • Aantal werknemers
  • Geplande investeringen
  • Bereidheid tot veranderen leveranciers
 • Optioneel kan u ook een Word-rapport aanvragen bestaande uit:
  • Een beschrijving van de gevolgde werkmethode: doel van de studie, beschrijving van de ondervraagde doelgroep en verloop van het veldwerk.
  • Enkele conclusies voor de snelle lezer. Dit is een bondig overzicht van de bekomen resultaten.
  • Een beschrijving van de bekomen resultaten per vraag. De kwantitatieve resultaten worden geanalyseerd en opgenomen in het rapport. De kwalitatieve resultaten worden verkort weergegeven.

Bij onze multi-client onderzoeken kan slechts 1 bedrijf vragen stellen per product of dienst om de concurrentie te waarborgen.