Privacy verklaring

De  medewerkers van Transposia en Agora Multimedia respecteren uiteraard uw recht op privacy en houden uw persoonsgegevens geheim. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het aan u leveren van bestellingen en diensten. Wij verstrekken uw persoonlijke informatie dus nooit aan derden, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn.