Welkom bij agora marketing !

nl

Welkom op onze vernieuwde website.

Bovenaan vindt u de informatie over ons bedrijf en activiteiten. In het rechtermenu kan u onze laatste nieuwtjes en onderzoeksvoorstellen ontdekken. We kennen ook graag uw mening! Uw reacties, feedback en aanvullingen zijn dan ook zeker welkom. Alvast bedankt !

Onze Missie

Agora Marketing biedt sinds haar oprichting in 1987 een antwoord op marktvragen naar zowel kwantitatief als kwalitatief industrieel en B2B marktonderzoek voor zowel ondernemingen als de overheid. Via gedetailleerde marktanalyses en/of –prognoses, periodieke klantentevredenheidsstudies en aanverwante diensten brachten wij reeds voor verschillende belangrijke bedrijven een vertaling van weinig zeggende cijfes naar concrete initiatieven.

Bedrijfsprofiel

Agora Marketing is intussen meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het domein van industrieel marktonderzoek, ‘business to business’, klantentevredenheidsstudies en aanverwante diensten voor grote tot zeer grote bedrijven in de industrie- en bouwsector, evenals voor overheidsinstellingen.

Agora Marketing kan dankzij haar kleine ploeg van hooggeschoolde en sterk gemotiveerde medewerkers vlot inspelen op concrete situaties en marktvragen. Bij elk project nemen één of meerdere projectmanagers actief deel aan alle fasen van het onderzoek.

Zowel regionale, nationale als internationale studies worden volledig uitgevoerd door Agora Marketing zelf, vanuit onze kantoren in Gent of via bezoeken ter plaatse, waarbij steeds een beroep gedaan wordt op native speakers.

We starten met de probleemstelling: jouw informatiebehoefte.

Samen met U vertalen we uw informatiebehoefte in een marktonderzoek op maat, met invulling van de gepaste onderzoekstechniek en bepaling van doelstelling, doelgroep, steekproef, gewenst resultaat, verwerking, duur en kostprijs van het onderzoek.

Onderzoek op maat of multi-client?

Bij een beperkte informatiebehoefte kunnen we de vragen groeperen met andere bedrijven in een multi-client formule. Dit kan ook op ons initiatief (zie rechterkeuzemenu).  Via de multi-clients worden bvb. de merk- of productbekendheid getest, het gebruik van specifieke producten in specifieke doelgroepen of een prospectie in een welbepaalde sector. De multi-client kan ook dienen ter oriëntatie en aflijning van een onderzoek op maat.

Pre-test: Brengt dit onderzoek een antwoord op uw informatiebehoefte?

Via een pre-test wordt elk onderzoek geoptimaliseerd voor de start van het onderzoek. De pre-test laat vooral toe de vragenlijst nog beter te richten op het te bekomen resultaat en hieruit zal ook blijken of de doelgroep goed werd ingeschat.

Uitvoering: Hoe gebeurt de informatie verzameling?

In overleg met u bepalen wij de meest geschikte analysetechniek voor uw onderzoek. Dit kan via telefoon, on-line  of ‘in the field’ , via persoonlijke interviews of een combinatie van bovenstaande technieken.

Rapportering: In welke vorm brengen wij u de resultaten?

Meestal gebeurt de verwerking van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens via de gangbare statistische analyses en grafische interpretaties.  De resultaten worden U in een schriftelijk eindrapport via e-mail geleverd, met conclusies en aanbevelingen.

Presentatie

Een aantal bedrijven vraagt bewust naar onze aanbevelingen, die wij dan meestal via een presentatie op het bedrijf uiteenzetten. Vaak brengt dit overleg immers een extra dimensie die niet op papier kan meegegeven worden. Onze projectmanagers geven hierbij hun bijkomende indrukken weer van het onderzoek, gekoppeld aan suggesties en aanbevelingen.

Klantentevredenheidsonderzoek

Ons bureau contacteert uw voornaamste klanten en licht de producten en diensten van uw bedrijf door. Hierbij brengen wij de sterke en de zwakke punten van uw bedrijf in kaart. Dit gebeurt door een combinatie van kwantitatief (cijfers, scores, tabellen, grafieken,…) en kwalitatief (face-to-face interviews, commentaren van klanten,…) onderzoek.

Marktanalyse

Agora Marketing maakt voor u een analyse van uw sector, merk, product of productgroep. Deze analyse maakt het u mogelijk concrete, doelgerichte acties op te zetten.

Analyse van expositie of event

Agora Marketing evalueert uw expositie of event, schetst een profiel van de bezoekers en verzorgt desgevallend de opvolging van uw event.

Prospectieonderzoek

Ons bureau heeft ruime ervaring in het opstellen en up-to-date houden van de meest uiteenlopende databases. Daarnaast biedt ons bureau verschillende prospectieonderzoeken aan onder de vorm van een multi-client.

Agora Marketing biedt u de kans om deel te nemen aan verschillende multi-client onderzoeken binnen de voedings- en chemische industrie , de bouwsector,  facilitair management,… Een multi-client onderzoek houdt in dat meerdere bedrijven deelnemen aan een studie, met als voornaamste voordeel een daling van de kostprijs.

Hieronder kan u de verschillende voorstellen downloaden. Voor meer informatie of prijsbevestiging kan u telefonisch of per mail bij ons terecht.

Industrie
Bouwsector

Hierbij een greep uit onze belangrijkste referenties:

Bouw

 

 Elektriciteit: energie / installaties
  
  Software & dienstverlening

Overheid

Contactpersonen
Peter Raes Geert Van Boven
Project Manager Zaakvoerder
peterr@agora.be geertvb@agora.be
+32 (0) 9 240 10 90 +32 (0) 9 240 10 92
Adres

Maaltecenter, blok C, 1e verdieping
Derbystraat 159
9051 Gent

en

Welcome @our renewed website.

At the top you will find information about our company and activities.

In the right menu you can find our latest news and

explore our research proposals.

We also like to know your opinion!

Your comments, feedback and additions are certainly welcome.

Thank you !

fr

Bienvenue sur notre nouvelle site

En haut, vous trouverez des informations sur notre entreprise et ses activités.

 

Dans le menu de droite vous trouverez nos dernières nouvelles

et vous pouvez decouvrir nos activité en étude de marché.

Nous voudrions aussi connaître votre opinion!

Vos commentaires, réactions et vos ajouts sont toujours les bienvenus.

Merci !